Induktion – den dolda faran. Nu kommer handboken

Nyheter

Att arbeta med el kan vara riskfullt och fackkunniga inom el har stor respekt för arbetet de utför. Trots det händer det fortfarande allvarliga, och till och med fatala olyckor. Risken för induktion är en av de faror som på senaste åren fått ödesdigra konsekvenser. Nu kommer handboken där arbetet leddes av Ellevios elsäkerhetsspecialist Reijo Eriksson.

Fenomenet med induktion har varit känt i mer än 200 år och vid arbete med exempelvis elledningar är induktionsrisken något som ska beaktas. Trots att en ledning tagits ur drift för exempelvis underhåll, kan en parallellgående, men spänningssatt, ledning överföra spänning till den frånkopplade. Därför kallas induktion ibland för den dolda faran.

De senaste åren har olyckorna och tillbuden med induktion ökat och något behövde göras. Förutom att kortsiktigt uppmärksamma branschen dök branschorganisationen Energiföretagen via Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) ner i problemet. Christer Gruber, sakkunnig inom EBR på Energiföretagen:

- Frågan om problemet med induktion hade börjat leva och så kom en dödsolycka för att strax efter följas av en till. Utgångspunkten för handboken som branschen via EBR nu tagit fram har varit att se vad vi behöver sprida kunskap runt. Vi ser att induktionsproblematiken har tenderat att öka då vi ofta vill minska markintrånget, vilket gör att ledningarna kan stå tätare än vad det gjort tidigare.

Arbetet runt handboken med nya instruktioner leddes av Ellevios elsäkerhetspecialist, Reijo Eriksson. För honom var det viktigt att inte bara fokusera på VAD man ska göra utan även HUR arbetet ska utföras.

- Vi har gjort mätningar i fält för att se om teori och praktik hänger ihop, säger Reijo Eriksson. Vi jämförde modellerna för beräkning av induktionsrisk med verkligheten. De stämde inte så bra. Vi kommer nu att istället presentera en säker arbetsmetod som man alltid ska arbeta efter. Nu ska man inte behöva beräkna alls.

Christer Gruber igen:

- Handboken har varit ute på remiss och branschens olika företag har gemensamt kommit fram till hur man ska jobba då det finns risk för induktion. Boken blir helt enkelt en praktisk tillämpning av Elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Den är gjord för att det ska bli rätt ute i fält och inte vara en pappersprodukt, avslutar Christer.

Reijo Eriksson har förhoppningar att branschens arbete nu kommer att förändra de senaste årens tragiska statistik.

- Jag vill att det här ska diskuteras nu och att det blir ett slut på osäkerheten om vad som gäller. Jag möter många gånger inställningen att med för mycket säkerhetsåtgärder så är man inget proffs. Ibland kanske man också har jobbat i många år utan att utföra korrekta säkerhetsåtgärder, och fortsätter med det bara av vana. Men jag hoppas på de nyexaminerade som kommer ut. Och, att handboken nu blir en kioskvältare.

Du hittar handboken hos Energiföretagen.

Illustration av induktion från EBRs publikation, A410:22 Induktion och influens - säkerhetsåtgärder för luftledningar.
Illustration av induktion från EBRs publikation, A410:22 Induktion och influens - säkerhetsåtgärder för luftledningar.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?