Tyck till om Ellevios nätutvecklingsplan

I år ska Ellevio, liksom alla svenska nätägare, för första gången utarbeta en nätutvecklingsplan för hela vårt elnät. Arbetet med planen pågår och vi samarbetar nära kommuner och andra nätbolag för att säkerställa välarbetade framtidsprognoser.

Ellevio följer Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter gällande struktur och innehåll. Planen ska bland annat omfatta prognoser för kapacitetsbehov, identifiering av begränsningar, flexbilitetstjänster och framtida investeringar under de kommande 10 åren. En nätutvecklingsplan ska offentliggöras minst vartannat år enligt elmarknadsdirektivet från 2019.

Ellevio strävar efter att möjliggöra energiomställningen och stödja samhällsutvecklingen. Den ökande elektrifieringen ställer nya krav på elnätets kapacitet och anslutningsförfrågningar ökar. Vi ser stora möjligheter med en flexibel användning av elnätet där det är möjligt och gör betydande investeringar för att möta den växande efterfrågan. Nätutvecklingen kommer fungera som ett viktigt strategiskt verktyg för att leda vägen framåt. Ellevio avser att bygga och förvalta en hållbar och effektiv energiinfrastruktur som är gynnsam för samtliga.

Ellevios nätutvecklingsplan för 2025-2034 ska lämnas in till Ei den 31 december 2024 och föregås av ett offentligt samråd som startar den 15 september och pågår i 6 veckor. Resultatet av samrådet (samrådsredogörelsen) kommer därefter att offentliggöras.

Här nedan kan du lämna synpunkter på Ellevios nätutvecklingsplan.

Syftet med samrådet är att samla in information och synpunkter som rör Ellevios nätutvecklingsplan. Målet är att främja insyn och delaktighet i processen. Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i formuläret nedan. Det går att lämna upp till fem synpunkter åt gången.

Vi tar emot dina synpunkter och kommer publicera en samrådsredogörelse tillsammans med slutgiltig plan efter avslutat samråd, senast 31 december 2024. Sista dag att lämna synpunkter är den 00 månad 2024.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via e-post på natutvecklingsplaner@ellevio.se

Lämna synpunkter

Fyll i formuläret för att lämna synpunkter på vår nätutvecklingsplan. Du kan skicka in upp till fem kommentarer åt gången.

Dina synpunkter

Dina synpunkter

Kapitel

Synpunkt 2

Synpunkt 2

Kapitel

Synpunkt 3

Synpunkt 3

Kapitel

Synpunkt 4

Synpunkt 4

Kapitel

synpunkt 5

synpunkt 5

Kapitel

Du har nått maxgränsen för antal kommentarer per formulär. Vill du lämna fler synpunkter? Du kan fylla i och skicka detta formulär obegränsat antal gånger.

Du har nått maxgränsen för antal kommentarer per formulär. Vill du lämna fler synpunkter? Du kan fylla i och skicka detta formulär obegränsat antal gånger.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 21 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?