Utlämning av strömtransformatorer

Akuta frågor om strömtransformatorer?