Anmälan av växelriktare för godkännande innan föranmälan

För att göra en föranmälan på en ny solcellsanläggning som klassas som typ A (med installerad effekt 0,8 kW-1500 kW) i Ellevios elnät krävs att den växelriktare som ska nyttjas för installationen kan godkännas för anslutning till det svenska elnätet. På den här sidan hittar ni information hur ni går tillväga för att få en eller flera modeller bedömda för godkännande att inkluderas i Ellevios växelriktardatabas

En godkänd växelriktare är en av förutsättningarna för att en föranmälan ska kunna göras av en solcellsanläggning av typ A där växelriktaren ingår. Växelriktare som redan är godkända för anslutning i Ellevios nät (under förutsättning att de ställs in enligt inskickat underlag) finns med idag på Installatörswebben vid anmälan av ett nytt solcellsärende. Växelriktaren behöver kunna godkännas för anslutning enligt följande kriterier:

  • EU-förordning 2016/631 (RfG) samt Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2 - Föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer (fastställd april 2019).
  • Ytterligare särskilda tekniska krav på skyddsfunktioner och elkvalitetsparametrar baserat på Energiföretagens rekommendationer och svensk standard SS-EN 50549-1

Vem ska göra anmälan?

Ni som är tillverkare av växelriktare är den som i första hand förväntas göra en anmälan till oss.

Ni som är till exempel grossist, återförsäljare eller installatör av växelriktare och som innehar det underlag som krävs (se listning längre ner på sidan) är också välkommen att göra en anmälan för tillverkarens räkning. 

Anmälan för värdering av växelriktare

Har ni en växelriktare som vi ännu inte har godkänt kan ni skapa en ny anmälan genom att fylla i nedan formulär. Vi utvärderar sedan denna växelriktare för godkännande och tar kontakt med angiven kontaktperson vid behov. Ett ofullständigt eller otydligt underlag kan förlänga hanteringstiden.

Underlag som ska bifogas:

  1. Anmälansblankett för växelriktare avsedd för solcellsanläggningar av typ A (med installerad effekt 0,8 kW-1 500 kW).
    • Om anmälan gäller flera modeller så behövs en blankett per modell bifogas
  2. Installationsmanual för växelriktaren/växelriktarna.
    Om detta behövs för att en kunna justera inställningar i enlighet med anmälansblanketten
  3. Certifikat/utrustningscertifikat på efterlevnad enligt svensk standard SS-EN 50549-1
  4. Underlag/certifikat på CE-märkning

Teknisk dokumentation på inställningar/värden som intygas enligt punkterna ovan ska kunna uppvisas på begäran.

registration of inverter (English form)

Anmäl växelriktare här!

Frågor gällande bifogade tekniska underlaget - är kontaktperson densamma som anmälare?

Har du frågor eller funderingar?

Vänligen kontakta vår kundservice.

Är du installatör är du välkommen att höra av dig till Installatörswebbssupporten på Installatörswebben

English?

Íf you don't speak Swedish and want to make a registration of inverter in English - please click here for English form