Sökresultat

259 träffar
Anläggnings-id för konsumtion På Mina sidor och på din faktura hittar du ditt anläggnings-id för din konsumtion, dvs den el du köper från elnätet. Skulle du i framtiden vilja…
När din solcellsanläggning är aktiv så har du ett abonnemang för din konsumtion och ett annat för din produktion. Din produktion får även ett separat anläggnings-ID. Information…
Du som äger ett hus med solceller är ansvarig för att din anläggning är säker samt skyldig att fortlöpande kontrollera detta. För att kunna uppfylla kravet på fortlöpande kontroll…
Eftersom växelriktaren automatiskt slås av vid strömavbrott så får du ingen el från din solcellsanläggning när elen går. I samband med strömavbrott i elnätet slås även jordningen…
På Mina Sidor kan du följa vad din solcellsanläggning har för överskottsel. Utöver detta, kan du i Ellevios app se följande: Total solproduktion: Om du har en växelriktare…
När du producerar din egen el har du rätt till olika typer av ersättningar med olika villkor och förutsättningar. Ersättning från ditt elhandelsbolag: Du kan välja att sälja…
Din överskottsel som du inte använder går automatiskt ut på elnätet, från oss på Ellevio får du så kallad nätnytta för detta. Ersättningen varierar beroende på i vilket elnätsområde…