Kommer ni återvinna de gamla mätarna?

Uppdaterad:

Det finns en avfallshierarki som anger i vilken ordning avfall bör behandlas för att uppnå de svenska miljömålen. Vi på Ellevio följer den. Eftersom vi inte kan återanvända den gamla elmätaren - det kan finnas lagrad information i den - väljer vi istället att återvinna materialet i mätaren. 


Vi samarbetar med Stena Recycling som har en ny anläggning i Halmstad för återvinning av elektronikavfall. Där kommer elmätarna att köras i en kvarn, därefter sorteras metaller och plaster ut för att återvinnas som råmaterial till nya produkter. 


Går materialet inte att återvinna är nästa steg energiåtervinning. Först när inget alternativ återstår är det aktuellt med deponi. Stena Recycling återvinner generellt 75 procent av materialet i elektronikavfallet, 19 procent går till energiåtervinning och endast sex procent läggs på deponi. Även emballage och annat material, som kabelstumpar, kommer att materialåtervinnas. 


Transporterna är en stor källa för klimatpåverkan. Vi minimerar dem genom att samla de gamla elmätarna i stora containrar inför transporten till återvinningsanläggningen. Tack vare detta får vi med oss väldigt många mätare på en och samma gång. 

Hittar ni inte vad ni söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?