Tack för din intresseanmälan

Vi kommer inom 3 arbetsdagar att kontakta dig för att informera mer om vad Laddanalys innebär och hur vi kan hjälpa er.

Inför vårt samtal är det bra om ni har:

 • funderat på hur snabbt ni vill kunna ladda era elbilar
 • tänkt igenom var laddplatserna ska vara - inomhus eller utomhus
 • behov av betallösning

Om vi beslutar att gå vidare och genomföra en komplett laddanalys behövs:

 • ert Anläggnings ID (hittar du enklast på tidigare faktura, 18 siffror som börjar med 735999xxx)

Laddanalys steg för steg

Behov och kapacitetsanalys

 • Vi börjar tillsammans utreda era önskemål och behov kopplat till laddning av elbilar. Detta omfattar bland annat hur många laddplatser ni behöver idag men även ert framtida behov.
 • Vi går igenom hur snabbt ni önskar ladda, beroende på hur snabbt ni önskar ladda så förändras vilket kapacitet som krävs i elnätet för att tillgodose detta.
 • Utifrån era behov och önskemål så analyserar vi om er elnätanläggning klarar det ökade kapacitetsbehovet inom befintlig säkring, krävs det en uppsäkring eller en ny anslutning. Detta gör vi utifrån data kopplade till historisk förbrukning i anläggningen.

Laddlösning som möter era behov

 • Vi hjälper er att ta fram en lösning som passar era behov, exempelvis hur era användare får tillgång till laddboxen, hur betalning ska ske samt om det behövs lastbalansering. Det finns en mängd olika lösningar på marknaden. Ett väl fungerande laddlösning innebär ofta mer än bara en laddbox.

Platsbesök av certifierad elektriker

 • Vi gör ett platsbesök hos er för att tillsammans gå igenom hur laddlösningen installeras på bäst sätt. Beroende på vald lösning så kan installationsplatsen och omkringliggande förutsättningar optimeras för att skapa en skalbar och kostnadseffektiv lösning. Exempelvis så ser vi över närhet till elcentral och anslutningspunkt och vilka olika möjlighet för att montera laddboxarna det finns.

Dokumentation och nästa steg

Efter genomfört arbete så får ni

 • dokumentation och förslag på laddlösning utifrån era behov.
 • offert med fastpris för att gå från laddanalys till laddplats.

Om ni väljer att acceptera kostnaden så kommer de 3 900 kr exkl moms som laddanalysen kostar att dras ifrån priset på offerten.

Den lösning vi tar fram är berättigad statligt stöd, du kan läsa mer om olika stöd här.

Beräknad tid för genomförande av laddanalys är 4-8 veckor inklusive ett platsbesök hos er.

Intresserad?

Fyll i ovan intresseanmälan så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Bra att tänka på inför val av laddlösning

Hur snabbt behöver ni ladda era elbilar?

Nedan tabell visar vilken effekt och strömstyrka som resulterar i olika laddtider.

Säkring Laddeffekt

Laddtid ren elbil

Laddtid plug-in hybrid
Enfas 16 A 3,7 kW ca 2 mil per timme ca 1,85 mil per timme
Trefas 16 A 11 kW ca 6,2 mil per timme ca 5,5 mil per timme

 

Kom ihåg att i slutändan är det elbilen som avgör hur snabbt den kan laddas, olika elbilar kan laddas olika fort. Hur långt man kommer på en kWh beror på typ av fordon samt körstil. Det går att jämföra med en bensinbil, stor bil och aggressiv körning förbrukar mer och mindre bil med balanserad körning förbrukar mindre. Ovan värden är indikativa beräkningar utifrån schablonvärden.

Vem är det som ska ladda och hur ska användare betala för laddning?

Det finns en mängd olika lösningar på marknaden för att styra vem som ska få tillgång till att ladda vid laddboxar samt på vilket sätt betalning sker.
Vanliga lösningar för att styra vem som har tillgång till laddboxen via RFID-kort, aktivering via en App eller helt enkelt låta all få tillgång till laddboxen och då krävs ingen identifikation.

Vem och hur betalning ska ske är också en viktig fråga. Den generella uppfattningen är att den som brukar laddstationen är den som ska betala för laddningen. Detta kan ske genom olika lösningar såsom fast schablonkostnad per månad via hyresavi, månadsfaktura på antal laddade kWh eller direktbetalning via app och kreditkort. Vad som passar er bäst beror på era behov.

Mycket att tänka på?

Om ni tycker att det är mycket att tänka på och många val att fatta så rekommenderar vi att ni fyller i vår intresseanmälan för Laddanalys så ringer vi upp och berättar mer om hur vi kan guida och hjälpa er fram till en laddlösning som passar era behov. 

Bekräftelse och kontakt

Du har även fått en bekräftelse på din intresseanmälan samt ovan information till den e-mail du angav i intresseanmälan.

Har du frågor så kontaktar du oss lättast via laddkontakt@ellevio.se