Anslutning av solcellsparker och vindkraft

Varje år byggs hundratals nya vindkraftverk runt om i landet. Antalet solcellsparker ökar också. Vi på Ellevio har en viktig uppgift i att göra den utvecklingen möjlig. Vi ansluter solcellsparker och vindkraft till vårt nät och ser till att det går så smidigt som möjligt.

Så ansluter ni till Ellevios elnät

Om ni funderar på att producera el finns det ett antal saker som behöver ordnas för att det ska bli möjligt. För anslutning av solcellsparker och vindkraftverk till elnätet ser processen normalt ut så här:

  1. Läs igenom dokumentet Anslutningsprocess för att se vilken blankett ni ska använda.

  2. Fyll i och skicka oss någon av våra blanketter A, B, C, eller D här intill.

  3. Anslutningsprocessen i gång.

Priser och ersättningar

När er anläggning är ansluten till vårt elnät behöver ni ha två abonnemang hos oss för

  1. inmatning av er produktion,

  2. er förbrukning.

Här hittar ni  information om våra aktuella priser och ersättningar. 

För att kunna sälja er el vidare krävs ett avtal med ett elhandelsbolag som köper er elproduktion.

Som kommersiell producent har ni också möjlighet att få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Ni ansöker om elcertifikat hos Energimyndigheten. Ni har också rätt till så kallad produktionsersättning för nätnytta från Ellevio som ni får per automatik när ni startar igång.

Har ni frågor?

Kontakta gärna oss för att diskutera förutsättningarna i just ert projekt: storakundanslutningar@ellevio.se