Välkommen som egen elproducent

Vem är egen elproducent?