EES utreder förutsättningarna för elektrifiering/utökning av er industri. 

Vilka infrastrukturs-förutsättningar har Kunden för elektrifiering?

Hur påverkas olika processer av elektrifieringen?

Vad är en lämplig lösning på Kundens utmaningar?