EES genomför projektering/mark-arbeten och installation av lösningen samt idrifttagande

Exempel på levereraser: 

  • Genomfört markarbeten, upprättat ställverk mm. 
  • Kvalitets- och acceptans testande
  • Ev. prekvalificering till Svenska Kraftnät
  • Säker idrifttagande och kravuppfyllnad